Hlavní činnosti

Znalecký ústav

Znalecký ústav je zapsán v prvním oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování staveb bytových, občanských, inženýrských a průmyslových včetně staveb energetických z hlediska statiky, rekonstrukce, vad, poruch a havárií, a pro posuzování technické dokumentace staveb, stavebních prací a technologií podle ustanovení § 21, odst. 3, zákona č. 36/1967 Sb.

Znalecký ústav pro naše zákazníky zajišťuje:

  • Znalecké posudky pro obchodní soudy
  • Znalecké posudky v trestním řízení
  • Znalecké posudky v občanskoprávním řízení
2019  Ing. Petra Honáková