Hlavní činnosti

Technické a technologické činnosti

Naše výrobní jednotky provádí pro naše zákazníky tyto práce:

  • Zpřístupnění výškových objektů a konstrukcí (individuální pomocí horolezecké techniky, kolektivní pomocí pracovních plošin nebo atypické konstrukce, včetně zpracování bezpečnostních a provozních předpisů)
  • Tryskání povrchů (tryskání kovů, betonů, kamene a dřeva, tryskání mokrým abrazivem zařízením „TORBO“, tryskání suchým abrazivem, tryskání vodou a vodou s přisáváním abraziva, tryskání plamenem, včetně zpracování technologických a bezpečnostních předpisů)
  • Práce s vodním paprskem (dělení materiálů, hydrodemolice, tryskání povrchů s automatickým dávkováním inhibitoru koroze, bodové a rotační trysky) 
  • Strojní nanášení stavebních hmot (suché nástřiky malt a betonů, mokré nástřiky malt a betonů, včetně zpracování technologického předpisu)
  • Strojní nanášení nátěrů (bezvzduché stříkání, kontrola vrstev měřením, včetně zpracování technologických, hygienických a odpadových předpisů)
  • Kontrola jakosti (měřící přístroje, provádění zkoušek, zkušební etalony, platné normy, plány kontroly jakosti, systém řízení jakosti)

2019  Ing. Petra Honáková