Hlavní činnosti

Regionální poradenské středisko (RPS)

Je oprávněné:

  • Vydávat stanovisko k žádosti o poskytnutí finanční podpory dle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 384/2000 Sb. – Program PANEL

Poskytuje informace:

  • O podmínkách státní finanční podpory
  • O charakteristických poruchách a vadách, a nejvhodnějších technologických postupech a materiálech
  • O projektových a dodavatelských organizacích v regionu
  • O cenových podkladech doporučených technických řešení

Poskytuje služby:

  • Provedení statických, diagnostických a energetických posudků
  • Návrhy a plány finančního zajištění opravy
  • Příprava opravy, výběr dodavatele a kontrola jakosti

 

2019  Ing. Petra Honáková