Hlavní činnosti

Průmyslové stavby

Naše výrobní jednotky provádí pro naše zákazníky tyto práce:

  • Výstavba nových železobetonových konstrukcí (zakládání, jímky, nádrže, průmyslové objekty, izolace, ochranné nátěry, kotvení strojů)
  • Rekonstrukce železobetonových konstrukcí pro nové technologie (statické zajištění, částečné demolice, napojování výztuží, betonáže s přísadami)
  • Kompletní přestavby průmyslových staveb (stavební část, technologie, obslužná elektro část a vzduchotechnika)
  • Sanace železobetonových konstrukcí (statické zajištění, ruční i strojní nanášení hmot, tryskání povrchů, ochranné nátěrové systémy)
  • Ocelové nosné konstrukce (nové i rekonstrukce, dělení a sváření materiálů, čištění povrchů, nátěrové systémy)
  • Výškové řemeslné práce (činnosti pomocí horolezecké techniky, pomocí pracovních plošin, specializované práce) 

2019  Ing. Petra Honáková