Hlavní činnosti

Projekce

  • Statické výpočty a posuzování stavebních konstrukcí
  • Posuzování vad, poruch a havárií staveb
  • Projektování konstrukcí a staveb ocelových
  • Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí
  • Projektování konstrukcí a staveb železobetonových
  • Projektování oprav konstrukcí a staveb
  • Sanační projekty včetně technologie provádění a plánů kontroly jakosti

2019  Ing. Petra Honáková