Hlavní činnosti

Pasportizace

Pasportizace (technický a ekonomický audit) stavebních objektů je technickou pomocí vlastníkovi – správci stavebních částí, jejímž výsledkem je souhrnné zpracování poznatků o objektech, tj. zhodnocení v jakém stavu se objekty nachází, vyhodnocení tohoto stavu porovnávací metodou, stanovení postupu opatření s cílem použití tohoto výstupu pro plán údržby a oprav. Jedná se o systémový dlouhodobý krok s „povinnou“ trvalou aktualizací.

Rozsah pasportizace:

  • vytvoření seznamu objektů na základě orientační prohlídky a jejich zakreslení do situačního plánu areálu,
  • vyplnění jednotných formulářů s technickými údaji ke každému objektu při podrobné vizuální prohlídce (včetně digitální PD a fotodokumentace),
  • zatřídění objektů do kategorií dle potřebnosti oprav,
  • zpracování jednotlivých objektových knih na základě informativní diagnostiky,
  • návrh na opatření (odstranění vad) u jednotlivých objektů včetně odhadu finančních nákladů,
  • zpracování plánu periodických kontrol a prohlídek jednotlivých objektů,
  • ekonomické vyhodnocení a porovnání.

Všechny údaje jsou předávány v tištěné i digitální formě pro potřebu vytvoření propojených databázových souborů.

2019  Ing. Petra Honáková