Hlavní činnosti

Odborná a publikační činnost

pro naše zákazníky nabízí služby v těchto oblastech:

  • Organizování a provádění vzdělávacích akcí v oblasti sanací stavebních konstrukcí a kontroly jakosti ve stavebnictví
  • Praktické ukázky použití metod a zařízení v oblasti sanací stavebních konstrukcí a kontroly jakosti ve stavebnictví
  • Přednášková a publikační činnost na odborných seminářích a setkáních
  • Zpracování metodiky provádění a kontroly prací pro zadané pracovní činnosti 
  • Spolupráce na vývoji a prezentaci sanačních hmot
2019  Ing. Petra Honáková