Hlavní činnosti

Občanské stavby

Naše výrobní jednotky provádí pro naše zákazníky tyto práce:

  • Výstavba sportovišť (školní hřiště, víceúčelová sportoviště, drenáže, umělé povrchy)
  • Úprava komunikací a prostranství (úpravy autobusových zastávek, propusti, úpravy prostranství, rampy, odvodnění, dláždění)
  • Sanace a výstavba skládek TKO (rekultivace, sanace)
  • Výstavba a oprava občanské vybavenosti (šatny sportovišť, muzea, ubytovny) 

2019  Ing. Petra Honáková