Kvalita

Veškerá činnost společnosti je prováděna na základě dokumentačně zpracovaného Systému managementu kvality, který byl v roce 2000 certifikován dle ČSN EN ISO 9001: 1995, v roce 2003 byl systém recertifikován ve smyslu ČSN EN ISO 9001: 2001 a v letech 2009 a 2012 proběhla úspěšná recertifikace systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Příručka kvality stručně a přehledně popisuje QMS, realizovaný ve společnosti, a stanovuje všem pracovníkům společnosti zásady, pravidla a postupy pro zajišťťování fungování požadavků QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Politika kvality

Společnost S – PROFESS, a.s. se zabývá rekonstrukcemi a sanacemi betonových a železobetonových konstrukcí, diagnostikou a zpracováním odborných posudků staveb, dále pak projekční, poradenskou a inženýrskou činností.

 Jsme společností, orientující se silně na zákazníka. Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálu a prací. Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.

Všechny činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky.

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v QMS. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného QMS. Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.

Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený QMS.

 

Schváleno generálním ředitelem společnosti dne 1.6.2009.

2019  Ing. Petra Honáková