Hlavní činnosti

Diagnostika a STP

Naše výrobní jednotky provádí pro naše zákazníky tyto práce:

  • Technické prohlídky a stavebně technické průzkumy (STP) staveb (zpřístupnění pomocí horolezecké techniky nebo pracovních lávek)
  • Stavebně technické posudky staveb včetně exaktního označení příčin vad a poruch dle ČSN EN 1504-10 a ČSN ISO 13 822
  • Diagnostiku vad a poruch stavebních konstrukcí včetně doporučení nápravy 
  • Terénní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí (nedestruktivní i destruktivní metody)
  • Laboratorní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí (ve vypovídajícím a přitom účelném rozsahu) 
  • Digitální foto a videodokumentaci (snadná archivace)

2019  Ing. Petra Honáková